• video pic
 • عنوان: شعر بی نهایت زیبای استاد گرانقدر ...

 • توضیحات: هرکسی در دل من جای خودش را دارد/جانشین...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (180)     مدت زمان: (00:01:20}     بارگذاری شد: 19-11-16
 • برچسب ها: فاضل نظری خوشنویسی شعر طراحی امضا
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: تحریر با خودکار به صورت ویدیویی

 • توضیحات: اگر مراد نصیحت کنان ما این است
  که ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (180)     مدت زمان: (00:00:48}     بارگذاری شد: 19-11-16
 • برچسب ها: فیلم خوشنویسی هنر خط
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: نمونه امضا مریم عمیدی

 • توضیحات: نمونه ای از فیلم آموزشی با نام و نام خ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (173)     مدت زمان: (00:00:14}     بارگذاری شد: 19-11-16
 • برچسب ها: فیلم آموزشی امضا خوشنویسی هنر
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: نمونه امضا با نام ساناز

 • توضیحات: نمونه ای از فیلم آموزشی با نام ساناز
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (150)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 19-11-16
 • برچسب ها: خوشنویسی طراحی امضا
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش سنتور پارت17

 • توضیحات: آموزش سنتور
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1057)     مدت زمان: (00:11:50}     بارگذاری شد: 11-07-14
 • برچسب ها: سنتور-سنتورنوازی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش سنتور پارت25

 • توضیحات: آموزش سنتور
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (638)     مدت زمان: (00:01:46}     بارگذاری شد: 11-07-14
 • برچسب ها: سنتور-سنتورنوازی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش سنتور پارت24

 • توضیحات: آموزش سنتور
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (631)     مدت زمان: (00:13:38}     بارگذاری شد: 11-07-14
 • برچسب ها: سنتور-سنتورنوازی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش سنتور پارت23

 • توضیحات: آموزش سنتور
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (668)     مدت زمان: (00:04:05}     بارگذاری شد: 10-07-14
 • برچسب ها: سنتور-سنتورنوازی
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script