سبک صدا: پاپ


 • mp3
 • عنوان:  سربازلوخ خاطرسی
 • خواننده:  
 • توضیحات:  آلبوم:غملی خاطره لری
  شعر و دکلمه:یارالی بهزار
 • برچسب ها: اشعار عاشقانه یارالی بهزاد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 140     مدت زمان: ۰:۰۲:۴۷    بارگذاری شد: 01-11-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:   بیر سن اولایدین آی گوزل بیرده من
 • خواننده:  
 • توضیحات:  آلبوم:غملی خاطره لر
  شعر و دکلمه:یارالی بهزاد
 • برچسب ها: اشعارعاشقانه یارالی بهزاد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 156     مدت زمان: ۰:۰۲:۳۳    بارگذاری شد: 01-11-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:  سن منیم سن منده بیرجه سنیننم
 • خواننده:  
 • توضیحات:  آلبوم:غملی خاطره لر
  شعر و دکلمه:یارالی بهزاد
 • برچسب ها: اشعار عاشقانه یارالی بهزاد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 125     مدت زمان: ۰:۰۳:۳۵    بارگذاری شد: 01-11-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:  هچ بیلمیرم هارالاردا گزیرم
 • خواننده:  
 • توضیحات:  شعرودکلمه:یارالی بهزاد
  آلوم:غملی خاطره لر
 • برچسب ها: اشعار عاشقانه یارالی بهزاد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 134     مدت زمان: ۰:۰۳:۱۴    بارگذاری شد: 01-11-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تانرینین یگانه اثری
 • خواننده:  
 • توضیحات:  آلبوم:غملی خاطره لر
  شعرودکلمه:یارالی بهزاد
 • برچسب ها: اشعار عاشقانه یارالی بهزاد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 156     مدت زمان: ۰:۰۳:۲۸    بارگذاری شد: 01-11-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:  ترانه ای از هایده بنام واست می مردم
 • خواننده:  
 • توضیحات:  ای تو هر شب غمتو به خلوت خودم می بردم
  خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم
  وقتی شب سحر میشد به بیقراری
  خودمو به...
 • برچسب ها: ترانه هایده
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 670     مدت زمان: ۰:۱۱:۰۲    بارگذاری شد: 21-08-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تک ترانه هایده
 • خواننده:  
 • توضیحات:  صدای هایده در مدح محمدرضا شاه پهلوی
 • برچسب ها: ترانه هایده
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 770     مدت زمان: 05:44    بارگذاری شد: 20-08-16
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تک ترانه هایده
 • خواننده:  
 • توضیحات:  دل آرامی یا بلای منی
  قبله عشقی یا خدای منی
 • برچسب ها: ترانه هایده
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 794     مدت زمان: ۰:۰۷:۵۱    بارگذاری شد: 20-08-16
 •  
 

Powered by PHPmotion - Free Video Script