سبک صدا: سخنرانی


 • mp3
 • عنوان:  لبنیات در طب سنّتی/1
 • خواننده:  
 • توضیحات:   سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/9 اردیبهشت 1396- گ...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد لبنیات
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 8     مدت زمان: ۰:۰۴:۴۵    بارگذاری شد: 20-05-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  نوشیدنی ها در طب سنّتی/2
 • خواننده:  
 • توضیحات:   سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/2 اردیبهشت 1396- گ...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 5     مدت زمان: ۰:۰۳:۵۷    بارگذاری شد: 17-05-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تدابير سلامت روان و تقويت حافظه
 • خواننده:  
 • توضیحات:   توضیحات: سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/26 فرور...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد حافظه اف...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 57     مدت زمان: ۰:۰۴:۳۵    بارگذاری شد: 18-04-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تدابير ابتداي فصل بهار
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 21 اسفند 1395 گزید...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد فصل بهار ...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 195     مدت زمان: ۰:۰۴:۰۹    بارگذاری شد: 18-04-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  نوشیدنی ها در طب سنتی/1
 • خواننده:  
 • توضیحات:   سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 14 اسفند 1395 گزید...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 31     مدت زمان: ۰:۰۲:۰۰    بارگذاری شد: 15-04-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  روغن و نمک در طب سنتی/2
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 7 اسفند 1395 گزیده...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد نمک ر...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 89     مدت زمان: ۰:۰۴:۱۶    بارگذاری شد: 13-03-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  روغن و نمک در طب سنتی/1
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 30بهمن 1395 گزیده ...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد نمک روغن ...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 48     مدت زمان: ۰:۰۶:۲۷    بارگذاری شد: 04-03-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  پرسش و پاسخ طب سنتی/1
 • خواننده:  
 • توضیحات:  پاسخ دکتر اسماعیلی به سؤالات
  1.چگونه برای شب امتحان شب زنده داری کنیم؟
  2.مصرف قهوه و نسکافه برای بیدار ماندن در...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد دیابت چا...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 69     مدت زمان: ۰:۰۹:۵۳    بارگذاری شد: 28-02-17
 •  
 

Powered by PHPmotion - Free Video Script