سبک صدا: سخنرانی


 • mp3
 • عنوان:  روزه داری و مطالعه در ماه مبارک رمضان
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 6 خرداد 1396- گزید...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد روزه دار...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 37     مدت زمان: ۰:۰۳:۳۰    بارگذاری شد: 29-05-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  لبنیات در طب سنّتی/2
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/9 اردیبهشت 1396- گز...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد لبنیات
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 21     مدت زمان: ۰:۰۱:۵۸    بارگذاری شد: 29-05-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  لبنیات در طب سنّتی/1
 • خواننده:  
 • توضیحات:   سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/9 اردیبهشت 1396- گ...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد لبنیات
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 43     مدت زمان: ۰:۰۴:۴۵    بارگذاری شد: 20-05-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  نوشیدنی ها در طب سنّتی/2
 • خواننده:  
 • توضیحات:   سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/2 اردیبهشت 1396- گ...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 22     مدت زمان: ۰:۰۳:۵۷    بارگذاری شد: 17-05-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تدابير سلامت روان و تقويت حافظه
 • خواننده:  
 • توضیحات:   توضیحات: سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/26 فرور...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد حافظه اف...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 70     مدت زمان: ۰:۰۴:۳۵    بارگذاری شد: 18-04-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  تدابير ابتداي فصل بهار
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 21 اسفند 1395 گزید...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد فصل بهار ...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 207     مدت زمان: ۰:۰۴:۰۹    بارگذاری شد: 18-04-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  نوشیدنی ها در طب سنتی/1
 • خواننده:  
 • توضیحات:   سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 14 اسفند 1395 گزید...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 46     مدت زمان: ۰:۰۲:۰۰    بارگذاری شد: 15-04-17
 •  
 • mp3
 • عنوان:  روغن و نمک در طب سنتی/2
 • خواننده:  
 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد/مهدیه دانشگاه شاهد/ 7 اسفند 1395 گزیده...
 • برچسب ها: دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد نمک ر...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      پخش شده: 102     مدت زمان: ۰:۰۴:۱۶    بارگذاری شد: 13-03-17
 •  
 

Powered by PHPmotion - Free Video Script