زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: تریکینگ

 • توضیحات:  hyper extreme martial arts tricking هايپر اكستريم ما...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (82)     مدت زمان: (00:02:37}     بارگذاری شد: 04-06-17
 • برچسب ها: تریکینگ-رسول علی بابائی-یاسر اداوی-اکستریم
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: روستای ورپشت و مهدی شریفی ستاره ف...

 • توضیحات: روستای ورپشت و مهدی شریفی ستاره فوتبا...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2102)     مدت زمان: (00:03:54}     بارگذاری شد: 03-09-14
 • برچسب ها: روستای ورپشت مهدی شریفی فوتبال ایران
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: سار کاشان بازگشت کوهنوردان از هم...

 • توضیحات: بازگشت کوه نوردان از همزر
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (858)     مدت زمان: (00:01:05}     بارگذاری شد: 07-06-14
 • برچسب ها: سار
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: تمرینات مدرسه فوتبال پرسپولیس نی...

 • توضیحات: فوتبال
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1360)     مدت زمان: (00:03:28}     بارگذاری شد: 25-05-14
 • برچسب ها: تمرینات مدرسه فوتبال پرسپولیس نیشابور
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: پسر بچه یک سال و نیمی چپ پا(کیان ز...

 • توضیحات: استعداد فوتبال
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1922)     مدت زمان: (00:00:21}     بارگذاری شد: 24-05-14
 • برچسب ها: پسر بچه یک و سال نیمی چپ پا(کیانزنجانی
  از نیش...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: تمرینات استاد جاهد

 • توضیحات: تمرینات شخصی استاد جاهد
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1168)     مدت زمان: (00:00:02}     بارگذاری شد: 14-02-14
 • برچسب ها: جاهد-تمرین
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: رکورد جدیدشکستن اجسام سخت توسط ا...

 • توضیحات: رکورد اجسام سخت -شکستن سنگ وموزاییک ب...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1209)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 12-02-14
 • برچسب ها: رکورد اجسام سخت -شکستن سنگ وموزاییک باسر-قدر...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: ساندا

 • توضیحات: باورزش رزمی ساندا آشنا شوید ساندا ورز...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1290)     مدت زمان: (00:01:18}     بارگذاری شد: 24-01-14
 • برچسب ها: ورزش رزمی سانداساندا
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script