زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: شليك موشك

 • توضیحات: اخطار: مراقب گوشتان باشيد!
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2898)     مدت زمان: (00:00:05}     بارگذاری شد: 12-06-11
 • برچسب ها: موشك
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: بمب اتم {تزار}

 • توضیحات: این بمب توسط شوروی برای اولین بار ازم...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (4307)     مدت زمان: (00:03:08}     بارگذاری شد: 22-05-11
 • برچسب ها: بمب تزار شوروی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: دختران سوری و کندن سر مار

 • توضیحات: آموزش نیروهای سوری برای عملیات ویژه
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (5241)     مدت زمان: (00:03:18}     بارگذاری شد: 22-05-11
 • برچسب ها: سوریه بشار اسد حافظ اسد
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: فيلم خبر شبكه اول در مورد مهمات ت...

 • توضیحات: فيلم افتتاح خط توليد مهمات ثاقب(انرژي...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (4027)     مدت زمان: (00:02:22}     بارگذاری شد: 21-05-11
 • برچسب ها: مهمات تانك
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: 10 تانك برتر دنيا

 • توضیحات: مشاهده تصاوير برترين تانكهاي دنيا
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (6113)     مدت زمان: (00:04:41}     بارگذاری شد: 16-05-11
 • برچسب ها: 10 تانك برتر دنيا
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: جنگنده آموزشي شفق

 • توضیحات: جنگنده آموزشي شفق
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (5049)     مدت زمان: (00:00:51}     بارگذاری شد: 07-05-11
 • برچسب ها: جنگنده آموزشي شفق
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: Indian_Army_T_72_Battle_Tank

 • توضیحات: كليپي در مورد نيروي زرهي هند
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2421)     مدت زمان: (00:08:25}     بارگذاری شد: 03-04-11
 • برچسب ها: Indian_Army_T_72_Battle_Tank
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: هویتزر

 • توضیحات: اولين نمونه از هويتزر با تحرك بالا در ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2261)     مدت زمان: (00:01:49}     بارگذاری شد: 02-04-11
 • برچسب ها: هویتزر
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script