زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: کاروان (ای شهید)

 • توضیحات: کلیپی به یاد شهید فهمیده
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3367)     مدت زمان: (00:07:37}     بارگذاری شد: 18-10-11
 • برچسب ها: شهرام ناظری- میگذرد کاروان روی گل ارغوان...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: شليك اولين موشك به قلب بغداد

 • توضیحات: بعد از موشكباران دزفول ايران با تهيه ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3618)     مدت زمان: (00:01:12}     بارگذاری شد: 04-10-11
 • برچسب ها: شليك اولين موشك له قلب بغداد
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: لحظه شهادت

 • توضیحات: لحظه شهادت یک بسیجی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (4733)     مدت زمان: (00:00:36}     بارگذاری شد: 25-09-11
 • برچسب ها: لحظه شهادت دفاع مقدس شهادت بسیجی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: روایت عاشقی/روز اول

 • توضیحات: کلیپ وعده الهی با موضوع یادمان شهدا و ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3627)     مدت زمان: (00:04:08}     بارگذاری شد: 22-09-11
 • برچسب ها: شهدا وعده الهی یادمان هفته دفاع
  مقدسرژه هشت ...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: شهریار بسیجی - هفته دفاع مقدس

 • توضیحات: صدهزار از بیست میلیون رهسپار جبهه هاس...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3278)     مدت زمان: (00:02:36}     بارگذاری شد: 19-09-11
 • برچسب ها: شهریار بسیجی - هفته دفاع مقدس
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: Nulka

 • توضیحات: Nulka
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1033)     مدت زمان: (00:03:19}     بارگذاری شد: 12-09-11
 • برچسب ها: Nulka
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: کمین تروریست های پ ک ک به ارتش ترک...

 • توضیحات: کمین تروریست های پ ک ک به ارتش ترکیه
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (6716)     مدت زمان: (00:12:17}     بارگذاری شد: 08-09-11
 • برچسب ها: کمین تروریست های پ ک ک به ارتش ترکیه
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: SRAW

 • توضیحات: SRAW
  http://www.military.ir/modules.php?name=Forums&file=view...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1264)     مدت زمان: (00:02:55}     بارگذاری شد: 04-09-11
 • برچسب ها: SRAW
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script