زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: M-240 Machine Gun and M-134D MINIGUN 1

 • توضیحات: مقايسه اي جالب بين دو سلاح كارآمد
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2304)     مدت زمان: (00:02:52}     بارگذاری شد: 02-04-11
 • برچسب ها: M-240 Machine Gun and M-134D MINIGUN 10 Sconds Test Fire
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: موشك با اثرات حرارتي بالا

 • توضیحات: موشك با اثرات حرارتي بالا
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2845)     مدت زمان: (00:00:36}     بارگذاری شد: 02-04-11
 • برچسب ها: موشك با اثرات حرارتي بالا
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: missile v

 • توضیحات: missile v
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1134)     مدت زمان: (00:00:26}     بارگذاری شد: 02-04-11
 • برچسب ها: missile v
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: نیروی هوایی در ارتش شاهنشاهی

 • توضیحات: کلیپی زیبا از نیروی هوایی ارتش شاهنشا...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (7048)     مدت زمان: (00:03:15}     بارگذاری شد: 23-03-11
 • برچسب ها: نیروی هوایی کلیپ ارتش شاهنشاهی هواپیما جنگن...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: شیر زنان ایرانی

 • توضیحات: شیر زنان ایرانی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (6348)     مدت زمان: (00:02:35}     بارگذاری شد: 14-03-11
 • برچسب ها: حجاب پلیس بانوان شیرزن
 • نظرات - پاسخ: (2)
 • video pic
 • عنوان: درگیری مخالفان قذافی و بمباران آ...

 • توضیحات: فیلمی از درگیری بین مخالفان و مزدوران...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3481)     مدت زمان: (00:01:48}     بارگذاری شد: 06-03-11
 • برچسب ها: بمباران ارتش لیبی مخالفان قذافی جنگ
  درگیری
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: padafandHQ

 • توضیحات: 9
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1941)     مدت زمان: (00:05:39}     بارگذاری شد: 05-03-11
 • برچسب ها: padafandHQ
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: شهید قادر حمدان دریس پور

 • توضیحات: آخرین لحظات حیات شهید
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2650)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 20-02-11
 • برچسب ها: شهید
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script