• video pic
 • عنوان: رعدوبرق

 • توضیحات: کلیپی از انواع آذرخش و رعدوبرق
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2419)     مدت زمان: (00:02:11}     بارگذاری شد: 25-11-12
 • برچسب ها: کلیپی از انواع آذرخش ورعدوبرق
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: برخورد یوفو به آتش فشان

 • توضیحات: ادعای برخورد یوفو به آتش فشان
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1719)     مدت زمان: (00:00:10}     بارگذاری شد: 28-10-12
 • برچسب ها: برخورد یوفو به آتش فشان
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: نمونه آموزش درس ریاضی توسط استاد ...

 • توضیحات: نمونه آموزش درس ریاضی توسط استاد حلی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1540)     مدت زمان: (00:01:32}     بارگذاری شد: 27-10-12
 • برچسب ها: 100
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: پرورش صنعتی آهو در ایران

 • توضیحات: پرورش صنعتی آهو در ایران برنامه مستقی...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (7564)     مدت زمان: (00:04:00}     بارگذاری شد: 18-10-12
 • برچسب ها: پرورش صنعتی آهو در ایران برنامه مستقیم آباد...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: شناسایی و ره گیری هدف با استفاده ...

 • توضیحات: با استفاده از این روش و تجهیز رباتها ب...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1161)     مدت زمان: (00:00:03}     بارگذاری شد: 18-09-12
 • برچسب ها: پردازش تصویر، هوش مصنوعی، ماشین بینایی، ربا...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: هیریکو؛ خودرویی الکتریکی با شاسی...

 • توضیحات: هیریکو؛ خودرویی الکتریکی با شاسی متغ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1247)     مدت زمان: (00:01:46}     بارگذاری شد: 04-09-12
 • برچسب ها: هیریکو؛ خودرویی الکتریکی با شاسی متغیر
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: هارپ / HARRP

 • توضیحات: هارپ چیست ؟ زلزله مصنوعی
  برنامه پ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3702)     مدت زمان: (00:02:29}     بارگذاری شد: 25-08-12
 • برچسب ها: هارپ / HAARP / انفجار / زمین لرزه / طوفان و ....
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: HARRP

 • توضیحات: HAARP
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1175)     مدت زمان: (00:08:39}     بارگذاری شد: 22-08-12
 • برچسب ها: هارپ / HAARP / انفجار / زمین لرزه
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script