زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: موسیقی نوایی خراسان

 • توضیحات: نواهای کرمانج خراسان شمالی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (587)     مدت زمان: (00:02:11}     بارگذاری شد: 13-06-14
 • برچسب ها: فلش پلیر
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: سار درب حسینیه

 • توضیحات: مرکز روستای سار
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (793)     مدت زمان: (00:01:03}     بارگذاری شد: 07-06-14
 • برچسب ها: سار کاشان
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: علیرضا3

 • توضیحات: نی نی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (880)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 10-04-14
 • برچسب ها: علیرضا
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: خواندن کارگر

 • توضیحات: Gkardebil.tk
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (662)     مدت زمان: (00:00:13}     بارگذاری شد: 09-04-14
 • برچسب ها: اردبیل،خدماتی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: ازنگاه یاران به یاران ندا می رسد

 • توضیحات: ازنگاه یاران به یاران ندا می رسد، با ص...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (673)     مدت زمان: (00:13:59}     بارگذاری شد: 08-04-14
 • برچسب ها: موسیقی اشارت تعریف
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: علیرضا2

 • توضیحات: نی نی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (976)     مدت زمان: (00:03:22}     بارگذاری شد: 04-04-14
 • برچسب ها: نی نی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: پرواز - ویولن امین اسماعیلی

 • توضیحات: آهنگ سرعتی ویولن
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (5)     مدت زمان: (00:01:29}     بارگذاری شد: 14-02-14
 • برچسب ها: ویولن امین اسماعیلی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آهنگ لری با تنظیم جدید (ویولن)

 • توضیحات: ویولن و تنظیم امین اسماعیلی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1663)     مدت زمان: (00:03:30}     بارگذاری شد: 14-02-14
 • برچسب ها: ویولن امین اسماعیلی لری
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script