• video pic
 • عنوان: جاده بستان سوسنگرد

 • توضیحات: جاده بستان سوسنگرد
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3308)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 04-03-13
 • برچسب ها: جاده بستان سوسنگرد
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: حوادث

 • توضیحات: گاو بازی ماتادورها
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3207)     مدت زمان: (00:01:42}     بارگذاری شد: 09-01-13
 • برچسب ها: ترکوندن ماتادورها
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: شکستن آکواریوم شانگهای

 • توضیحات: برای مشاهده فیلم های بیشتر در زمینه م...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2050)     مدت زمان: (00:01:00}     بارگذاری شد: 27-12-12
 • برچسب ها: شکستن آکواریوم شانگهای
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: تخم شیطان

 • توضیحات: فیلم خشن خطر تاک
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (4786)     مدت زمان: (00:03:12}     بارگذاری شد: 24-12-12
 • برچسب ها: فیلم سخت خشن
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: عجیب

 • توضیحات: در یک فیلم تظاهرات هنگام تصویر بردار...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3624)     مدت زمان: (00:02:33}     بارگذاری شد: 24-11-12
 • برچسب ها: در هنگام تصویر برداری درتظاهرات یک چیز عجی ظ...
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: آتش سوزی کارخانه چسب. زرندیه. مرک...

 • توضیحات: تا آخر نگاه کنید که چطور بشکه ی تینر م...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1782)     مدت زمان: (00:00:43}     بارگذاری شد: 13-09-12
 • برچسب ها: آتش سوزی کارخانه چسب زرندیه مرکزی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: زخم

 • توضیحات: زخمی شدن یک فرد در اسلام شهر
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (5166)     مدت زمان: (00:00:15}     بارگذاری شد: 10-09-12
 • برچسب ها: زخم
 • نظرات - پاسخ: (1)
 • video pic
 • عنوان: zelzele Tabriz-5

 • توضیحات: زلزله در یکی از دفاتر ساختمانهای تبری...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2366)     مدت زمان: (00:00:45}     بارگذاری شد: 25-08-12
 • برچسب ها: زلزله تبریزzelzele tabriz-
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script