• video pic
 • عنوان: مخالفت امیرآبادی فراهانی با نجفی...

 • توضیحات: مخالفت امیرآبادی فراهانی با نجفی، وز...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1324)     مدت زمان: (00:03:58}     بارگذاری شد: 20-11-13
 • برچسب ها: مخالفت امیرآبادی فراهانی با نجفی، وزیر پشنه...
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: اذان گفتن یکی از سران فتنه

 • توضیحات: سران فتنه
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1701)     مدت زمان: (00:01:21}     بارگذاری شد: 02-11-13
 • برچسب ها: سران فتنه
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: اختلاف آشکار هاشمی با امام

 • توضیحات: جریان انحرافی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (1608)     مدت زمان: (00:02:18}     بارگذاری شد: 09-10-13
 • برچسب ها: اختلاف آشکار هاشمی با امام
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان:  حلقه 5 شنبه ها؛ حلقه بازماندگان ف...

 • توضیحات: نیمه پنهان حلقه 5 شنبه ها؛ حلقه بازمان...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2181)     مدت زمان: (00:15:08}     بارگذاری شد: 08-10-13
 • برچسب ها: فضلی نژاد
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: تحلیل شخصیت سیاسی خاتمی از نگاه ا...

 • توضیحات: تحلیل اپوزیسیون برانداز از شخصیت سیا...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2196)     مدت زمان: (00:16:01}     بارگذاری شد: 08-10-13
 • برچسب ها: فضلی نژاد
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: ماجرای کاخ سازی های جدید در تهران

 • توضیحات: مستند جریان شناسی فتنه سبز/ 7 - پاسخ به...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2339)     مدت زمان: (00:14:37}     بارگذاری شد: 07-10-13
 • برچسب ها: فضلی نژاد
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: فروش کیف 90 میلیونی در تهران

 • توضیحات: مستند جریان شناسی فتنه سبز/ 6 بخش ششم ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (2134)     مدت زمان: (00:12:40}     بارگذاری شد: 06-10-13
 • برچسب ها: فضلی نژاد
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: نیمه پنهان تیم مطبوعاتی سازمان س...

 • توضیحات: - مستندِ جریان شناسی فتنه سبز/ 5 - «فرن...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (3499)     مدت زمان: (00:18:11}     بارگذاری شد: 05-10-13
 • برچسب ها: نیمه پنهان عملکرد تیم
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script