زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: آخرین سخنرانی مرحوم هاشمی

 • توضیحات: آخرین سخنرانی مرحوم هاشمی

  وق...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (67)     مدت زمان: (00:00:49}     بارگذاری شد: 09-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: از مرگ ...

 • توضیحات:  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: از مرگ نمی...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (63)     مدت زمان: (00:00:11}     بارگذاری شد: 09-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: مویه و نوحه خانواده آیت‌الله هاش...

 • توضیحات:  مویه و نوحه خانواده آیت‌الله هاشمی ب...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (67)     مدت زمان: (00:00:22}     بارگذاری شد: 09-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان:  لحظه ی انتقال پیکر آیت الله هاشم...

 • توضیحات: لحظه ی انتقال پیکر آیت الله هاشمی_رفس...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (65)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 09-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: ساعت آخر عمر آیت الله هاشمی رفسنج...

 • توضیحات: ساعت آخر عمر آیت الله هاشمی_رفسنجانی ...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (75)     مدت زمان: (00:00:00}     بارگذاری شد: 09-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان:  مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی: م...

 • توضیحات:  مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی:
  من...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (69)     مدت زمان: (00:01:00}     بارگذاری شد: 08-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: ماجرای آغاز رفاقت رهبر انقلاب و ه...

 • توضیحات:  ماجرای آغاز رفاقت رهبر انقلاب و هاشم...
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (58)     مدت زمان: (00:00:48}     بارگذاری شد: 08-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-درگذشت هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: هاشمی صدای من است ...

 • توضیحات: درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (51)     مدت زمان: (00:00:31}     بارگذاری شد: 08-01-17
 • برچسب ها: باقر بهبودی-درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script