• mp3
 • عنوان: تدابیر طب سنتی برای روزه داری

 • توضیحات: سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سن...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (160)     مدت زمان: (۰۱:۰۱:۴...)     بارگذاری شد: 13-06-16
 • برچسب ها: دکتراسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد روزه دار...
 • نظرات: (0)
 • mp3
 • عنوان: دعای افتتاح

 • توضیحات: یکی از دعاهایی ک خواندنش در ماه مبارک سواب ب...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (204)     مدت زمان: (۰:۲۱:۵۱)     بارگذاری شد: 06-06-16
 • برچسب ها: فلش پلیر
 • نظرات: (0)
 • mp3
 • عنوان: وای وای

 • توضیحات: کتیپی در مورد نسیان آدمی
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (184)     مدت زمان: (۰:۰۲:۲۶)     بارگذاری شد: 02-06-16
 • برچسب ها: فلش پلیر
 • نظرات: (0)
 • mp3
 • mp3
 • عنوان: کنترل آلرژی های فصل بهار در طب سنتی

 • توضیحات: سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سن...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (185)     مدت زمان: (۰:۰۳:۵۶)     بارگذاری شد: 24-05-16
 • برچسب ها: دکتراسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد به...
 • نظرات: (0)
 • mp3
 • عنوان:  تدابیر فصل بهار در طب سنتی

 • توضیحات:  سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب س...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (126)     مدت زمان: (۰:۰۶:۵۴)     بارگذاری شد: 24-05-16
 • برچسب ها:  دکتراسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد بهار
 • نظرات: (0)
 • mp3
 • عنوان: تدابیر استقبال از بهار در طب سنتی

 • توضیحات: سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی، متخصص طب سن...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (152)     مدت زمان: (۰:۰۵:۳۱)     بارگذاری شد: 24-05-16
 • برچسب ها:  دکتر اسماعیلی طب سنتی دانشگاه شاهد بهار...
 • نظرات: (0)
 • mp3
 • عنوان: انحراف در عزاداری ها

 • توضیحات: بخشی از سخنان استاد حسن عباسی با موضوع دکتر...
 • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     پخش شده: (175)     مدت زمان: (۰:۰۲:۰۵)     بارگذاری شد: 22-05-16
 • برچسب ها: انحراف عزاداری حسن عباسی دانشگاه شاهد
 • نظرات: (0)
 

Powered by PHPmotion - Free Video Script